How to Calculate Freight?How to Book Truck?India Nepal Import Export।India Nepal Import Export ।

November 12, 2021 By admin 0


In This Video You Will Come to Know About :-
-How to calculate Freight ?
– How to book Truck ?
– How to book Right Truck for your shipment ?
Find me On Below Links:
Facebook :-
Instagram:-
Twiter:-

नमस्ते सभी को , मे नेपाल से हु और मुझेभी य फिल्डमे Interest हे। और मेरी सबि भीडियो हिन्दिमेही बनाता हु , तो If you Think ,That your one subscribe & View Can give me a Huge support,Huge encouragement then ।।
Thanking You In Advance.

नमस्ते सबैजना मा , म मनी YouTube मा केही फरक भिडीयो हरु Upload गर्ने गर्दछु, यदि हजुर हरु ले मेरो च्यानल Subscribe गरीदिय मलाइ अझै यस्ते भीडियो हरु बनाउन उत्साहा मिल्ने थीयो , त्यसैले हजुर हरुको दयालु मन ले मेरो Channel लाइ Subscribe गरीदिनु होला।
Thanking you all in Advance !!

#TransportBusiness #ImportExport #IndiaNepal